Midtals Skytteforening

VIGTIG MEDDELELSE

 Attesten SKV 6 forefindes på dgi.dk/skv6

Der holdes Sæssonafslutning i klublokalet

Torsdag den 25.marts. 2024 kl. 18.30

 

Vi starter igen efter sommerlukningen

Mandag den 2. september 2024

Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie til vi ses igen

 

 

 

 

 

 

 

Hertugskydning er aflyst i år og i årene fremad indtil andet bliver meddelt.